• EUR [ 1 Euró ] = 4.708 lej
 • USD [ 1 Amerikai dollár ] = 4.137 lej
 • GBP [ 1 Angol font ] = 5.319 lej
 • HUF [ 1 Magyar forint ] = 0.0147 lej
Tagok
Törvények, rendeletek
Kategória: Törvények, rendeletek

A 2020. július 2-án megjelent 583-as számú Hivatalos Közlönyben megjelent a  31/1990-es cégtövény változására vonatkozó 102/2020-as törvény.

Az alábbiakat tartalmazza:

 • a jogszabály eltörli a cégtörény 14-es cikkelyét amely azt tartalmazta, hogy egy személy csak egyetlen kft.-ben lehet egyedüli tulajonos. Tehát mostantól egy személy több kft.-ben is lehet egyedüli tulajdonos.
 • módosítja a cégszékhely bejegyzéséhez szükséges igazolások listáját azáltal, hogy nem kell az adóhivatal igazolja, hogy az ingatlanra nem volt más bérleti szerződés kötve
 • hatályon kívül helyezi azt a korábbi rendelkezést, amely meghatározta, hogy egy címre legtöbb annyi céget lehet bejegyezni, ahány helyisége van az ingatlannak
 • amennyiben a cégszékhelyet egy tömbház lakrészébe jegyzik be, az engedélyeztetéshez nem szükséges a lakók beleegyezése, ha a cégvezető arról nyilatkozik, hogy a tevékenység nem itt folyik.

Alább román nyelven olvashatja a cégtörvény módosított szakaszait:

Eddig érvényes jogszabály

Új jogszabály

Art. 14

(1)O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2)O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

(3)În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită.

(4)Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată.

 

Hatályon kívül helyezve

Art.17 Alin. (3)

La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului

a)documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b)un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

c)în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).

 

Art.17 Alin. (3)

La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.

Art.17 Alin. (4)

La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Hatályon kívül helyezve

Art.17 alin.6     -új előírás

Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă prevăzut de Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

forrás: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Kategória: Törvények, rendeletek

Az alábbi tájékoztatóban olvashatják a 2020. május 28 és 30-a között megjelent rendeletekről való összefoglalót. 

I. Május 29.-én a 459-es Hivatalos Közlönyben megjelent a 92/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet az alkalmazók és alkalmazottak támogatásával kapcsolatosan.

Fontosabb előírásai a következők:

1.Támogatás a technikai munkanélküliségből visszatérő alkalmazottak számára

Kik igényelhetik?

 • azok a cégek, akik a munkatörvénykönyv 52. cikkelye 1. bekezdésének c) pontja szerint technikai munkanélküliségre küldték az alkalmazottaikat és a 30/2020-as sürgősségi kormányrendelet alapján ezügyben állami támogatást igényeltek
 • azok a cégek, akik a munkatörvénykönyv 52. cikkelye 1. bekezdésének c) pontja szerint technikai munkanélküliségre küldték az alkalmazottaikat, de nem kértek állami támogatást (vagyis saját alapból fizették a bruttó fizetés 75%-át)

Mire kérhetik?

 • csak azon alkalmazottak támogatására, akik a szükségállapot vagy a készenléti állapot alatt legalább 15 napra technikai munkanélküliségen voltak (tehát ha az alkalmazottak egy része nem volt technikai munkanélküliségen, nekik nem jár a támogatás)

Mekkora időszakra vonatkozik?

 • június 1-től, legfennebb három hónapig igényelhető

A támogatás nagysága:

 • a bruttó bér 41,5%, de nem több mint az országos bruttó átlagbér 41,5%-a (tehát maximum 5.429 lej x 41,55%)

A támogatás feltételei:

 • a munkahelyeket 2020 december 31-ig meg kell tartani
 • azon vállalkozások, amelyek több tevékenységet folytatnak, amelyekből van továbbra is korlátozott tevékenység, választaniuk kell, hogy ezt a támogatást vagy a technikai munkanélküliség támogatását igényelik-e

A támogatás igénybevétele

 • a vállalkozó határidőben folyósítja az alkalmazott teljes fizetését és fizeti a bérjárulékokat
 • munkaelhelyező ügynökségekhez kérést nyújt be a következő hónap 25-ig, és csatolja a szükséges bizonylatokat
 • a támogatást a fizetések folyósítása és a bérjárulékok kifizetése után 10 napon belül megkapja

2. Támogatás az 50 év fölötti munkanélküliek alkalmazására

 • a jogszabály azokra a cégekre vonatkozik, akik 2020 június 1. és december 31. között olyan 50 év fölöttieket alkalmaznak, akik a szükségállapot vagy készenléti állapot idején önhibájukon kívül vesztették el munkahelyüket
 • a személyek a Munkaerőelhelyező ügynökség nyilvántartásában kell szerepeljenek
 • ezeket a személyeket teljes munkaidővel, meghatározatlan ideig kell alkalmazni
 • a támogatás mértéke az alkalmazott fizetésének 50%-a, de nem több, mint havi 2.500 lej
 • ezt a támogatást 12 hónapig folyósítják
 • az alkalmazó nem bocsáthatja el az alkalmazottat a támogatás lejártát követő 12 hónapban 

3. Támogatás az 19-29 év közötti munkanélküliek alkalmazására

 • a jogszabály azokra a cégekre vonatkozik, akik 2020 június 1. és december 31. között olyan 19-29 év közötti munkanélkülieket alkalmaznak
 • a személyek a Munkaelhelyező ügynökség nyilvántartásában kell szerepeljenek
 • ezeket a személyeket teljes munkaidővel, meghatározatlan ideig kell alkalmazni
 • a támogatás mértéke az alkalmazott fizetésének 50%-a, de nem több, mint havi 2.500 lej
 • ezt a támogatást 12 hónapig folyósítják
 • az alkalmazó nem bocsáthatja el az alkalmazottat a támogatás lejártát követő 12 hónapban

4. A technikai munkanélküliség állami támogatásának meghosszabbítása

 • az állam visszatéríti a technikai munkanélküliséggel kapcsolatos költséget május 31.-e után is, de csak azokban a tevékenységi területeken, ahol június 1. után is korlátozások vannak érvényben

II. Közélelmezési cégeket érintő rendelkezések

Két jogszabály is megjelent ebben a tárgyban:

1. A 966/1809/105-ös miniszteri rendelet a vendéglők és kávézók teraszainak, és kerthelyiségeinek működtetésére vonatkozóan

2. A 903/97/2020-as miniszteri rendelet a room-service, take-away vagy készétel házhoz szállításával kapcsolatos tevékenységek egészségügyi előírásaira vonatkozóan

Lásd a csatolmányban és csatolmányban.

III. Rendezvényszervező cégeket érintő rendelkezések

Az alábbi jogszabály nem csak a rendezvények, hanem könyvüzletek, könyvtárak, képtárak tevékenységére is vonatkozik

1. A 2875/967-es miniszteri rendelet kulturális tevékenységek egészségügyi előírásaira vonatkozóan

Lásd a csatolmányban.

forrás: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Kategória: Törvények, rendeletek

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal reprezentatív felmérést kíván készíteni, amely a koronavírus-járvány hatásait vizsgálja az udvarhelyszéki gazdasági életre vonatkozóan.

A felmérés elsődleges célja, hogy megfelelő alapot nyújtson a gazdaságot támogató programok, intézkedések kidolgozásához, a vállalkozókat és vállalkozásokat segítő intézkedések megalapozásához, hogy azok a valós nehézségekre, kihívásokra nyújtsanak megoldást.

A kezdeményező polgármesteri hivatal mellett a felmérés szakmai partnerei az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ), a Harghita Business Center (HBC) és a Székelyudvarhelyi Mikroválalkozók Szövetsége (SZMVSZ), tudományos partnere a REGA Egyesület.

Az alábbi linken elérhető kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárulhat egy helyzetkép megismeréséhez: shorturl.at/fmt19

Kategória: Törvények, rendeletek

A következőkben Antal Lóránt szenátor tájékoztatóját olvashatja acímben jelzett 48-as, 50-es és 51-es sürgősségi kormányrendeletekről, amely rendeleteket az anyag végén le is tölthet.

1. A Hivatalos Közlöny április 16-i 319/2020-as számában lett közzétéve a 48/2020 számú Sürgősségi Kormányrendelet bizonyos adóügyi és pénzügyi intézkedésekre vonatkozóan

A Sürgősségi Kormányrendelet az aktuális járványügyi intézkedésekkel kapcsolatosan módosításokat és kiegészítéseket vezet be a 227/2015-ös Adótörvényben és egyéb jogszabályokba. A legfontosabb módosítások közül megemlítjük:

 • a mikrovállalkozások jövedelemadójából történő levonás és az állami intézményeknek és hatóságoknak nyújtott szponzorálás kiterjesztésének szabályozása
 • a munkavállalók számára, akik a munkavégzés során a tevékenység elvégzéséhez elengedhetetlen feladatokat látnak el, megelőző elszigetelési intézkedéseket hoznak a munkahelyen vagy olyan speciálisan kijelölt területeken, ahol külső személyek nem férhetnek hozzá, szabályozni kell az ilyen helyzetekben nyújtott természetbeni ellátásokra alkalmazandó adórendszert, vagyis ezekre az ellátásokra nem tartoznak jövedelemadóval és kötelező társadalombiztosítási járulékokkal.
 • azok az adófizetők, amelyek kötelesek bizonyos tevékenységek után a különadót megfizetni, a 170/2016 sz. törvény alapján, nem tartoznak különadóval 2020 évben arra az időszakra, amelyben a vészhelyzet állapotának ideje alatt a tevékenységet teljes egészében vagy részben megszakítják.
 • azon részletdíjak késedelmes kifizetése esetén, amelyeket a sürgősségi állapot megszűnésétől számított 30 napon belül nem fizettek be, a kamatot és a bírságot nem számítják és róják fel az adóügyi eljárásrend szerint. Ebben az esetben az illetékes adóhivatal a sürgősségi állapot megszűnésétől számított 30 napos határidő lejárta utáni első fizetési határidőig hivatalból visszaállítja a szakaszos ütemezést, tiszteletben tartva az elfogadott szakaszos időszakot. Az új ütemezési ütemtervet az adóssal a fiskális testület döntésével közlik.
 • a költségvetési tartozások felszólításával és árverésen történő árverésén történő kényszerítő végrehajtása felfüggesztésre kerül, kivéve a bűncselekmények elkövetéséből származó, a büntetőügyekben hozott végleges bírósági határozatok által megállapított költségvetési tartozások behajtására alkalmazandó kényszerített végrehajtást.
 • a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások, illetve a 2019. december 31-i éves számviteli jelentések benyújtására a számviteli törvényben előírt határidőket 2020. július 31-ig meghosszabbítják.

2. A Hivatalos Közlöny április 17-i 322/2020-as számában lett közzétéve az 50/2020 számú Sürgősségi Kormányrendelet a 2020 évi államháztartás kiegészítésére vonatkozóan.

A költségvetés kiigazítása a Nemzeti Stratégiai és Előrejelzési Bizottság új becslésén alapul, amely a román gazdaság 1,9%-os visszaesését vonja maga után 2020-ban, 4,1%-os GDP-deflátor körülményei között a becsült bruttó hazai termék nominális értéke 1.082, 1 milliárd lejjel csökken, szemben az eredeti költségvetésben figyelembe vett 1.129,2 milliárd lejjel.

A 2020-as államháztartás bevétele 9.844,8 millió lejjel csökken, a kiadások 17.396,8 millió lej összeggel növekednek a kötelezettségvállalási jóváírásokat tekintve és 16.933,9 millió lejjel a költségvetési hiteleknél, a költségvetési deficit 26.778,7 millió lej összeggel növekszik.

3. A Hivatalos Közlöny április 17-i 323/2020-as számában lett közzétéve az 51/2020 számú Sürgősségi Kormányrendelet a 2020-os állami társadalombiztosítási költségvetés helyesbítéséről.

Az állami nyugdíjrendszerhez kapcsolódó állami társadalombiztosítási költségvetés bevételei 2020-ra 6.042.376.000 lej összeggel csökkennek, az állami költségvetésből nyújtott támogatás azonos összeggel növekszik.

A munkahelyi sérülések és foglalkozási megbetegedések biztosítási rendszerének bevételei 2020-ban 13.541.000 lej összeggel csökken, a többlet ugyanannyival csökken.

A munkanélküliségi biztosítási költségvetésének bevételei 2020-ban 1.346.270.000 lej összeggel növekszik, és a ráfordítások összege növekszik 4.091.500.000 lej összeggel kötelezettségvállalási és költségvetési jóváírásokkal.

A munkabér kötelezettségek kifizetésére vonatkozó garanciaalap bevételei 3.223.000 lej összeggel csökkenek, a költségek pedig 1.500.000.000 lej összeggel növelik mind kötelezettségvállalási, mind költségvetési jóváírások esetén.

48-as sürgősségi kormányrendelet: letöltés
50-es sürgősségi kormányrendelet: letöltés
51-es sürgősségi kormányrendelet: letöltés

 

forrás: Antal Lóránt szenátor tájékoztatója

Kategória: Törvények, rendeletek

A 2020. április 21.-i 325-ös számú Hivatalos Közlönyben több jogszabály jelent meg

1 . Az 52/2020-as sürgősségi kormányrendelet a 2014-2020-as európai uniós ciklusban lehívható pályázatok pénzügyi kezelésével kapcsolatos 40/2015-ös sürgősségi kormányrendelet módosítja.

A főbb módosítások a következők:

 • megnövelték az eredeti jogszabályban meghatározott elszámolási határidőket
 • lehetőséget adnak arra, hogy a megkötött szerződéseket úgy módosítsák, hogy előleget lehessen fizetni, bizonyos feltételekkel

2. Az 53/2020-as sürgősségi rendelet amely különféle pénzügyi rendelkezéseket szabályoz:

 • a munkanélküli segélyeket tovább folyósítják a szükségállapot végéig azoknak a személyeknek is akiknek egyébként lejárna a segélyezése
 • az egyéni vállalkozók körét, akik technikai munkanélküli támogatásban részesülnek, kiegészítik azokkal az ügyvédekkel, akiknek jövedelmeik a 2019 havi átlagához képest legkevesebb 25%-al csökkent és nem érik el az országos átlag bruttó bér szintjét
 • az egyéni vállalkozók, akik nem tudták leadni a technikai munkanélküli segélyre , mert nem fértek bele a 32/2020-as sürgősségi kormányrendelet határidejébe még megtehetik jelen jogszabály alapján, amely életbelépését követő 5 munkanapig lehetővé teszi ezt

3. A 934/2020-as Adóügynökségi elnöki rendelettel módosították a mikrojövedelmi és profitadónyilatkozatok űrlapját, így bekerült egy adatmező arra vonatkozóan, hogy azok a személyek akik határidőben kifizetik ezeket az adóikat, igénybe tudják venni a 10%-os (nagyvállalatoknál 5%-os) adókedvezményt.

Eddig gondot okozott, hogy miként lehet nyilatkozni ez ügyben.

4. A 936/2020-as Adóügynökségi elnöki rendelettel módosították azt a módszertant , amellyel természetes személyek személyi jövedelemadóját felajánlhatják nonprofit szervezeteknek és egyházaknak és kiegészítették azzal, hogy ezeket a felajánlásokat szkennelt változatban is elfogadják.

forrás: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Szövetségi hírek

KÖZLEMÉNY: Sikeres volt az V. Vállalkozz Okosan vetélkedő

2024. március 15 és május 12 között zajlott az...
2024-05-22 08:24:42

KÖZLEMÉNY: Adók-illetékek 2024-re Székelyudvarhelyen

  A Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége vezetőtanácsa a...
2023-11-24 15:20:31

Köszönjük

  A tegnap dr. Vas-Tifán Attila ortopéd szakorvos...
2023-11-21 20:07:06

KÖZLEMÉNY: Újjáalakult a Női Vállalkozók Munkacsoportja (SZMVSZ NVM)

  KÖZLEMÉNY   Újjáalakult a Székelyudvarhelyi...
2023-11-02 18:44:43
Gazdasági sajtófigyelő

Sajtófigyelő 2024.07.14.

Rekordszintű villamosenergiát exportált Ukrajnába Magyarország, Románia jóval kevesebbet Ukrajna...

Sajtófigyelő 2024.07.07.

Economedia: a Versenytanács engedélyezte, hogy a Transilvania Bank megvásárolja az OTP romániai...

Sajtófigyelő 2024.06.23.

Módosulnak az e-számlázás szabályai, változásokat vezetnek be a nyugták kiállításánál is A kormány...
Fotógaléria

Partnerek

 • Albert Schweitzer Alapítvány
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
 • Hargita Megye Tanácsa
 • Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (ASIMCOV)
 • OSIM: Szabadalmi- és Védjegyoltalmi Hivatal
 • Református Kollégium, Székelyudvarhely
 • SilCris Invest Kft.
 • Star rádió
 • Székelyudvarhely Önkormányzata